Filmek - mozi-dvd.hu: Használati feltételek

1. Használati feltételek és módosításainak elfogadása
Minden alkalommal, amikor belépsz az oldalra, vagy bármely szolgáltatását használod, a Használati feltételeket elfogadod, melyeket időről-időre módosíthatunk anélkül, hogy erről külön értesítenénk. Ráadásul, ha egy különleges szolgáltatást használsz az oldalon, vagy azon keresztűl, akkor is ezen Használati Feltételekben foglalt előírások és irányelvek lesznek érvényesek rád nézve. Olvasd el az Adatvédelmi nyilatkozat, melyre a Használati Feltételekben hivatkozunk.

2. Szolgáltatásunk
Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül a Szolgáltatások (vagy bármilyen részük) illetve a Szolgáltatások Felhasználó által történő használatának, vagy az azokhoz való hozzáférésnek a módosítására, felfüggesztésére és megszüntetésére. Továbbá törölhetjük vagy letilthatjuk minden kapcsolódó Információ és fájl hozzáférhetőségét vagy használatát. Nem tartozunk felelősséggel sem a Felhasználónak, sem bármilyen harmadik személynek a Szolgáltatások bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért, sem a kapcsolódó információk elvesztéséért.

3. Felelősségeid és Regisztrációs Kötelezettségek
A honlap használatához regisztrálnod kell magad. A regisztráció során hiteles információkat kell megadnod, és legalább tizenhárom (13) évesnek kell lenned. A regisztrációval elfogadod a Használati Feltételeket, melyeket időről-időre módosíthatunk és itt mindig megtekinthetsz.

4. Személyes adatok védelme
A regisztráció során megadott személyes adatokat úgy kezeljük, hogy az megfeleljen a következőknek: Adatvédelmi nyilatkozat.

5. Regisztráció és jelszó
A regisztráció során megadott jelszó használatáért Te vagy a felelős. Akár Te, akár más az engedélyeddel, vagy anélkül használja azt az oldalunkon. Amennyiben tudomást szerzel arról, hogy azt jogosulatlanul használja valaki, azonnal értesíts bennünket.

6. Kötelezettségek
Teljes mértékben felelős vagy minden információért, adatért, szövegért, programért, kódért, zenéért, fotóért vagy grafikáért, videóért vagy más anyagért (Tartalom), melyet a Honlapon keresztül feltöltesz, elküldesz vagy egyéb módon továbbítasz. Elfogadod, hogy nem tartozunk semmiféle felelősséggel, a megjelent tartalom hibájáért, hiányosságáért.

Kötelezettséget válalsz arra, hogy a honlap vagy annak szolgáltatásainak használata során betartod a következőket:

(a) A Honlapon keresztül nem töltesz fel, nem küldesz el és nem továbbítasz más módon olyan Tartalmat, amely pontatlan, ártalmas, erkölcstelen, pornográf, becsületsértő, fajgyűlölő, erőszakos, sértő, zaklató vagy bármilyen más okból kifogásolható, a honlap vagy annak bármilyen szolgáltatását akadályozza vagy zavarja, vírussal fertőzi, vagy más ártalmas programrészt tartalmaz, vagy megsértheti a helyi-, nemzeti-, nemzetközi törvényeket.
(b) Nem élsz vissza más cégnevével, vagy jogi személyiségével. Nem nyújtasz be tartalmat kitalált, vagy egyéb hamis eredetre hivatkozva.
(c) Nem gyűjtöd és tárolod más felhasználók személyes adatait.
(d) Nem használod a honlapot és annak szolgáltatásait reklámcélra, beleértve a spam, a lánc és egyéb reklámleveleket, piramisjátékokat, vagy egyéb módon az írásos engedélyünk nélkül.
(e) Az oldalon található tartalmat nem használod fel illetéktelenül, ezzel megsértve a szerői jogot, védjegyet, szabadalmat, vagy üzleti titkot, helyi-, nemzeti-, nemzetközi törvényeket.

7. Tartalom benyújtása
Bármilyen tartalmat nyújtasz be oldalunkra:
(a) Beleegyezel, hogy használhatjuk világviszonylatban, folyamatosan, nem kizárólagos joggal és engedéllyel (beleértve bármilyen erkölcsi, vagy más szükséges jogot), megjelentethetjük, másolhatjuk, módosíthajuk, reklámozhatjuk, arhíválhatjuk, lefordíthajuk és tovább fejleszthetjük azt egészében, vagy részeiben. Ilyen használati jogot fogunk alkalmazni minden ismert és a későbbiekben kifejlesztésre kerülő bármilyen változatra, médiára, technológiára.
(b) Igazolod, hogy minden törvényes, erkölcsi és egyéb joggal rendelkezel, hogy a fent említett jogokat ránkruházhatod.
(c) Elismered és elfogadod, hogy jogunk lesz (de nem kötelességünk) mérlegelni, hogy visszautasítsuk, megjelentessük, eltávolítsuk, vagy korlátozzuk az elérhetőségét a tartalomnak, bármikor és bármilyen okból anélkül, hogy erről külön értesítenénk.

8. Harmadik féllel való kapcsolatok
A honlapon keresztül egy harmadik fél termékeit, vagy szolgáltatásait hirdetheti, vagy elérhetővé teheti. Semmiféle felelősség nem terhel bennünket, ha ezen harmadik féllel üzleti, vagy egyéb kapcsolatba lépsz.

9. Kártérítés
Kötelezettséget vállalsz arra, hogy bennünket, leányvállalatainkat, társulásainkat, társult feleinket, tisztviselőinket, vezetőinket, alkalmazottainkat, képviselőinket, független vállalkozóinkat, hirdetőinket és egyéb partnereinket bármely harmadik fél, minden olyan igénye és követelése alól mentesítesz, és az ezen személyeket ért minden olyan kárt (az ésszerű ügyvédi díjjakat is beleértve) megtéríted, amely az általad bíztosított tartalomból, a használati feltételek megsértéséből, vagy mások bármilyen jogainak megsértéséből közvetlenül erednek, illetve amelyek mindezek következtében léptek fel.

10. JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA
MEGÉRTED ÉS ELFOGADOD, HOGY TE VISELED SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERED BÁRMILYEN MEGHIBÁSODÁSÁNAK ÉS AZ ADATVESZTÉSNEK MINDEN KOCKÁZATÁT, AMELY A HONLAPRÓL KAPOTT BÁRMILYEN TARTALOM KÖVETKEZTÉBEN LÉPETT FEL, BELEÉRTVE EBBE A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK OKOZTA MINDENNEMŰ KÁROKAT IS. KIZÁRUNK MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELTÉTELT, KIJELENTÉST, SZAVATOSSÁGOT ÉS JÓTÁLLÁST, ÉS EGYÉB FELTÉTELT IS. A HONLAP HASZNOSSÁGÁVAL, MINŐSÉGÉVEL, ALKALMASSÁGÁVAL, SZABATOSSÁGÁVAL, PONTOSSÁGÁVAL ÉS TELJESSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN NEM TESZÜNK SEMMIFÉLE KIJELENTÉST, NEM VÁLLALUNK SEMMIFÉLE SZAVATOSSÁGOT VAGY JÓTÁLLÁST.

NEM SZAVATOLJUK ÉS NEM JELENTJÜK KI, HOGY A HONLAP MEGSZAKÍTÁSMENTES, NAPRAKÉSZ, BIZTONSÁGOS ÉS HIBAMENTES LESZ. A HONLAP HASZNÁLATA ÁLTAL MEGSZERZHETŐ INFORMÁCIÓK PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK LESZNEK. A HONLAPRÓL VÁSÁROLT VAGY IGÉNYBE VETT BÁRMILYEN TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, TARTALOM, INFORMÁCIÓ VAGY EGYÉB ANYAG MINŐSÉGE MEGFELEL A FELHASZNÁLÓ ELVÁRÁSAINAK ÉS KÖVETELMÉNYEINEK, TOVÁBBÁ A HONLAP MINDEN HIBÁJA KIJAVÍTÁSRA KERÜL.

Az ebben a részben közölt jótállás kizárása csak a vonatkozó jog által megengedett maximális mértékig érvényes.

11. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJÜK A FELELŐSSÉGÉT MINDENNEMŰ OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, JÁRULÉKOS ÉS BÜNTETÉS JELLEGŰ KÁRÉRT, ÍGY KÜLÖNÖSEN DE NEM KIZÁRÓLAG ÜZLET, BEVÉTEL, NYERESÉG, JÓHÍRNÉV, HASZNÁLATI JOG, ADATOK, ELEKTRONIKUSAN TOVÁBBÍTOTT MEGRENDELÉSEK VAGY EGYÉB GAZDASÁGI ELŐNYÖK ELVESZTÉSÉÉRT, AMELY A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL ERED VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, BELEÉRTEVE EBBE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ALÁBBI OKOKBÓL KELETKEZŐ KÁROKAT: (I) A HONLAP HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGA; (II) HELYETTESÍTŐ ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI, AMELYEK A HONLAPRÓL VAGY AZON KERESZTÜL VÁSÁROLT VAGY KAPOTT ÁRU, ADATOK, INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, A HONLAPRÓL VAGY AZON KERESZTÜL KAPOTT ÜZENETEK VAGY A HONLAPON VAGY AZON KERESZTÜL MEGKÖTÖTT ÜGYLETEK KÖVETKEZMÉNYEKÉPPEN MERÜLTEK FEL; (III) BÁRMILYEN HARMADIK FÉL TEVÉKENYSÉGE VAGY KIJELENTÉSEI A HONLAPON, ÍGY KÜLÖNÖSEN DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN ADATOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, AZ TRANZAKCIÓK VAGY ADATOK MEGVÁLTOZTATÁSA, ROSSZHISZEMŰ VAGY JOGELLENES MAGATARTÁS, TOVÁBBÁ VALÓTLAN ÉS MEGTÉVESZTŐ ÜZLETEK; VALAMINT (IV) A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ESETLEGESEN LETÖLTÖTT, HASZNÁLT, MÓDOSÍTOTT VAGY TERJESZTETT TARTALOM ÉS INFORMÁCIÓ.

Amennyiben az irányadó hatályos jogszabályok a károk kizárását vagy korlátozását nem engedik meg, az ezekre vonatkozó korlátozások nem alkalmazhatóak.

12. Jogok fenntartása
A főoldal, az oldalak, a bennük megjelenő összes információ és képanyag, valamint a nevek, kifejezések, logók, grafikák szerzői és egyéb joga - ellenkező kikötés hiányában - a honlap tulajdonosaié. Ezen védett anyagokat külön engedély nélkül nem használhatod fel. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

13. Alkalmazható törvény
A Honlapról származó vagy a Honlapról megszerzett Szolgáltatásokra, Tartalomra és termékekre azon város, ország törvényei irányadóak, ahol a portál tulajdonosai élnek. A regisztrációval, a portál, vagy annak bármely szolgáltatásának használatával elfogadod, hogy vita esetén azon város, ország törvényei irányadóak, ahol a portál tulajdonosai élnek.

14. Egyéb információk
(i) Ha a Feltételek bármelyik rendelkezését valamely jogszabály, hatósági előírás vagy választott bíróság érvénytelennek nyilvánítja a felek megegyeznek az ilyen rendelkezésnek egy olyan új rendelkezéssel való helyettesítéséről, amely megfelel a Felek eredeti üzleti céljának, a Feltételek további rendelkezései pedig változatlanul hatályban maradnak.
(ii) A Feltételek tárgyát képező bármilyen jogról történő kifejezett lemondás, illetve valamely ilyen jog azonnali gyakorlásának eredménytelen volta nem jelenti az adott jogról történő végleges, illetve folyamatos lemondást, és nem ad alapot ilyen joglemondás feltételezésére.
(iii) A jelen Feltételekben foglalt joglemondások és felelősségi korlátozások sérelme nélkül, a portál tulajdonosai ellen semmilyen személy nem állhat elő követeléssel, vagy eljárással, kivéve, ha az ilyen eljárás vagy követelés elindításáról a tulajdonost írásban értesítik 1 (egy) éven belül azt követően, hogy az eljárás oka először felmerült.
(iv) A Feltételekben meghatározott olyan jogok és kötelezettségek, melyek természetüknél fogva tovább élnek, a Feltételek hatályának megszűnése után is változatlanul hatályban maradnak.

Ha bármilyen kérdésed, észrevételed vagy javaslatod van jelen Jogi közleményekkel, kapcsolatosan, kérjük használd a regisztráció után elérhető e-mail küldőnket, vagy az alábbi e-mail címet: kepmoz(kukac)(pont)gmail(pont)com ► Kapcsolatfelvétel.